Gezondheid

health

Gezonde koeien, succesvolle business.
Gebruik de module Gezondheid voor vroegtijdige ziektedetectie, op basis van individueel gedrag of een temperatuurafwijking.

Koe gezondheid


CowManager's module Gezondheid monitort elke koe 24/7 en stuurt direct een attentie naar je telefoon of computer als een koe niet meer vreet of herkauwt. Het geeft constant inzicht in het herstel van zieke koeien zodat je snel kunt ingrijpen na het ontvangen van een gezondheidsattentie. Dit leidt tot minder antibiotica en arbeid, minder koeverliezen en tot hogere drachtcijfers en melkproductie. Geef je dierenarts en bedrijfsmanager toegang tot door jou geselecteerde koedata via de MultiView functie. Zo kunnen ook zij volgen wat de gezondheid van de veestapel is.

“We hebben voor CowManager gekozen omdat temperatuurmeting via het oor de beste manier is om te kunnen monitoren of een koe gezond is of goed beweegt. De app laat zien welke koe een gezondheidsmelding heeft en hoe lang een koe al tochtig is, waardoor je het optimale inseminatietijdstip kan bepalen. Ik ben van 430 dagen tussenkalftijd gezakt naar 390. Dat is helemaal toe te schrijven aan sensoren.”
Cor Veldhuizen, 130 koeien, Nederland
Bekijk hier de hele video.

 

Health at North Road Dairy

Image Alt Text
CowManager Dashboard
Image Alt Text
Coli treated on december 31st
Image Alt Text
Temperature chart with group average - Animal with metabolic disorder
Image Alt Text
Health graph per hour

Monitor gedrag en oortemperatuur

CowManager meet het herkauwgedrag, vreetgedrag, rustgedrag, actief gedrag en hoog actief gedrag van de koe. In de gekleurde grafieken van de module Gezondheid check je makkelijk per dag of zelfs per uur hoe het met je koeien gaat.

Ontdek veranderingen in gedrag en oortemperatuur in je veestapel. De temperatuurgrafiek laat de oortemperatuur van een specifieke koe (blauwe lijn) zien in vergelijking met de gemiddelde oortemperatuur van de hele groep (groene lijn). Als de oortemperatuur van een koe 7°C lager is dan de gemiddelde oortemperatuur van de groep, krijgt de desbetreffende koe een gezondheidsattentie en is het temperatuur icoontje te zien in het dashboard.

Dankzij data van de module Gezondheid kun je ziektes als een verdraaide maag, mastitis, ketosis en e-coli in een vroeg stadium ontdekken.


 

 

 

 Waarom kiezen voor
CowManager's module Gezondheid?

Melkveehouders wereldwijd vertrouwen dagelijks op CowManager. Om een nauwkeurig beeld te krijgen van de gezondheid van hun koeien en hun bedrijf te boosten. Ontdek wat andere boeren van CowManager vinden.


Health

  • Combineert oortemperatuur met koe gedrag
  • Onze oorsensors monitoren koeien 24/7
  • Gezondheidsattenties 1-2 dagen voordat een koe klinisch ziek is
  • Dankzij data inzicht in het herstel van de gezondheid van je koeien
  • Bespaart kosten: minder koeverlies, minder antibiotica, minder arbeid

Meer informatie over
CowManager's module Gezondheid