health

Voeding 

Verbeter de prestaties van de veestapel door middel van gedetailleerd inzicht in vreet- en herkauwtijd.

Het rantsoen van koeien is van grote invloed op de prestaties van de veestapel. Voerkosten zijn de hoogste variabele kosten op melkveebedrijven. Het nauwlettend volgen van de prestaties van je veestapel en het tijdig aanpassen van je rantsoen is de sleutel tot een succesvol voer- en transitiemanagement. Het slimme algoritme geeft de melkveehouder inzicht om aandacht te geven aan dat wat het meest nodig is:

  • Risico koeien tijdens de transitieperiode
  • Hittestress
  • Lage voeropname
  • Gezondheid van de veestapel

Met deze inzichten kan de veestapel meer preventief en proactief worden gemanaged!

Herken risico koeien weken voor afkalven

In de transitieperiode komen 75% van alle ziektegevallen bij koeien voor. Dit is een risicovolle periode. In het verleden kon men alleen maar dromen van het identificeren van koeien met het risico op ziekte, dagen of weken voordat ze ziek werden. Vanaf nu is dit, met CowManager oor sensors, werkelijkheid geworden. Men wordt geattendeerd op droge koeien met een verminderd eet- en herkauwgedrag die een groot risico lopen om ziek te worden na afkalven. Vroegtijdig ingrijpen voorkomt productieverlies en resulteert in een gezondere veestapel.


Voeding Transitie Monitor

 

Nutrition

Voorkom hittestress

Hittestress heeft een negatief effect heeft op de gezondheid van een koe. Het leidt tot een verhoogde vatbaarheid voor ziektes, het vermindert de vruchtbaarheid en resulteert in lagere melkproductie. Koeien die last hebben van hittestress hijgen, hebben een verlaagde vreet- en herkauwtijd en blijven langer staan. De oortemperatuur en het vreetgedrag zijn perfecte indicatoren om hittestress in een vroeg stadium te ontdekken. De module Voeding geeft attenties wanneer de eerste verschijnselen van hittestress worden ontdekt. Hittestress kan worden voorkomen door het klimaat en de ventilatie in de stal te reguleren.

Optimaal en consistent voermanagement

Koeien zijn gewoontedieren. Ze presteren het beste wanneer elke dag een vast patroon heeft. De module Voeding biedt een compleet inzicht in het vreten, herkauwen en de activiteit van elke groep koeien. De vergelijkingsfunctie, binnen de module Voeding, maakt het vergelijken van bepaalde groepen of perioden zeer eenvoudig. Samen met de voeradviseur kan het effect van rantsoenwijzigingen en aanpassingen in voermanagement snel worden beoordeeld en bijgestuurd. De module Voeding biedt melkveehouders de mogelijkheid om hun voer- en transitiemanagement naar een hoger niveau te brengen.


Voeding Groep Monitor

 

 

 

 

Waarom kiezen voor CowManager's Voeding module?

  • Biedt juiste inzicht om voer- en transitiemanagement snel te kunnen beoordelen en bijsturen
  • Voorkomt ziektes door risico koeien en koeien met hittestress tijdig te ontdekken
  • Verhoogt de piek melkproductie als gevolg van gezondere verse koeien
  • Geeft meer controle om de doelen te bereiken die voor je veestapel zijn gesteld
  • Bespaart kosten: lagere voer- en dierenartskosten, minder arbeid

Meer informatie over CowManager’s nieuwe module Voeding

Loading
  •