health

Gezondheid

Vroegtijdige ziektedetectie op basis van individueel gedrag of een temperatuur afwijking


CowManager monitort elke koe 24/7, het is een extra paar ogen in de stal. Het systeem waarschuwt direct op het moment dat een koe niet meer vreet of herkauwt via gekleurde en makkelijk te lezen gedragsgrafieken op je mobiel of PC. Het geeft constant inzicht in het herstel van zieke koeien waardoor de melkveehouder snel kan ingrijpen bij het ontvangen van een gezondheidsattenties. Dit leidt tot minder antibiotica gebruik, arbeid en koeverliezen en tot hogere drachtcijfers en uiteindelijk tot een hogere melkproductie. Geef je dierenarts en bedrijfsmanager zicht en controle over de prestaties van je koeien door hen toegang te geven tot geselecteerde koedata via de Multiview functie.

“We hebben voor CowManager gekozen omdat temperatuurmeting via het oor de beste manier is om te kunnen monitoren of een koe gezond is of goed beweegt. De app laat zien welke koe een gezondheidsmelding heeft en hoe lang een koe al tochtig is, waardoor je het optimale inseminatietijdstip kan bepalen. Ik ben van 430 dagen tussenkalftijd gezakt naar 390. Dat is helemaal toe te schrijven aan sensoren.”
Cor Veldhuizen, 130 koeien, Nederland Bekijk hier de hele video.

 

Health at North Road Dairy

Image Alt Text
CowManager Dashboard
Image Alt Text
Coli treated on december 31st
Image Alt Text
Temperature chart with group average - Animal with metabolic disorder
Image Alt Text
Health graph per hour

Ontdek veranderingen in gedrag en oortemperatuur

De makkelijk te begrijpen grafieken geven een diepgaand inzicht en bieden goede ondersteuning voor het managemen van de veestapel. CowManager meet vijf gedragingen van de koe: herkauwen, vreten, rust (niet actief), actief en hoog actief gedrag. In de grafieken van de module gezondheid zijn al deze gedragingen per koe en in een tijdsperiode (per dag of per uur) te zien.
De temperatuurgrafiek laat de oortemperatuur van een specifieke koe (blauwe lijn) zien in vergelijking tot de gemiddelde oortemperatuur van de hele groep (groene lijn) waar deze koe toe behoort. Als de oortemperatuur van de koe 7°C lager is dan de oortemperatuur van de groep, en de koe heeft een gezondheidsattentie, zal het temperatuur icoon verschijnen bij de attentie in het dashboard.
Met al deze data kun je ziektes zoals een verdraaide maag, mastitis, ketosis en e-coli ontdekken.

 

 

 

 Waarom kiezen voor
CowManager's gezondheids module?

Duizenden melkveehouders in meer dan 30 landen vertrouwen dagelijks op CowManager om een nauwkeurig beeld te krijgen van de status en locatie van hun koeien. Zo kunnen zij hun prestaties maximaliseren en hun kosten minimaliseren.

 

 

 


Health

  • Combinatie van oortemperatuur met het gedrag van een koe
  • Leidt tot eerdere (1-2 dagen) gezondheidsattenties voordat de koe klinisch ziek is
  • Geeft voordurend inzicht in het herstel van de gezonheid van je koeien
  • Bespaard kosten: minder koeverlies, antibiotica en arbeid
  • Monitoort elke koe 24/7

Meer informatie over
CowManager's Gezondheids module